Stiftet 06. november 1980

Nettstedet er oppdatert 16. mai kl. 12.30

Siste nytt:   Medlemsmøter avlyst inntil videre.

                      Spaserturen langs Lysakerelven er endret til tur rundt Semsvannet p.g.a. avstand til andre. 24. juni kl. 11.00  

               


Vi har fått ny postadresse. Det er:

Postboks 136

0701  Oslo

 


obs !    vi tar ikke vipps..

MEDLEMSINFORMASJON: 


Til alle våre medlemmer.

Håper dere alle har hatt en trivelig påske, og med så god sosial kontakt som det går an under de rådende forhold. I denne flotte vårmåneden skulle vi gjerne truffet slekt og venner i sosialt lag. Men det går ikke. Vi setter likevel pris på myndighetenes restriksjoner som gjør at vi i vår aldersgruppe kan føle oss ganske trygge.

Seniorklubbens aktiviteter må også følge regjeringens retningslinjer.  Styret har vært i kontakt med både Folkehelseinstituttet og Pensjonistforbundet for å få råd og veiledning i forhold til våre aktiviteter.  Vårt vårprogram blir derfor noe endret som vist nedenfor.

Medlemsmøter inklusive sommerlunsj er avlyst til over sommerferien. For høstens møter gir vi beskjed senere.

Spaserturer og sykkelturer ligger fortsatt på planen i GNIST:

Turene vil bli løpende vurdert, og det vil bli sendt ut en påminnelse på vanlig måte 7 dager før om turen gjennomføres.

 

                     Sommerferie 17.juni – 02.september

Gotland 14.- 18.September:

Det er etablert en plan i samarbeid med Dag Aasbø Travel A/S om å gjennomføre turen dersom myndighetenes reiserestriksjoner endres.

SAS Seniorklubb OSL 40-års markeringen

Det er nedsatt en gruppe styremedlemmer som arbeider videre med dette.

Tidshorisont nov/des 2020 – 1 kvartal 2021, avhengig av om myndighetenes råd og retningslinjer gir grunnlag for den markeringen vi ønsker.

 

Vi ønsker dere alle en fin vår, og en riktig fin, dog annerledes, 17.mai!

                                                                                 

Med vennlig hilsen                                                 

SAS Seniorklubb OSL

Erik Throndsen - Leder

 

                                                                            

 
 
 

Husk å melde fra om adresse/mailadresseendring eller telefon slik at vi får riktige opplysninger i vårt medlemskartotek.

Vi er å treffe på telefon 95833688

Mail :  post@sas-seniorklubb.no

Alle innbetalinger skjer til konto 7877 08 91018 med mindre annet  er oppgitt. Husk å skrive hva innbetalingen gjelder.

Organisasjonsnummer: 995515075

Postadresse:

SAS Seniorklubb OSL
Postboks 136

0701 RøaOslo